Agilent UV-Vis ChemStation

Agilent UV-Vis ChemStation е приложно-ориентиран софтуер, предназначен за работа със спектрофотометрите Agilent Cary 8454 и Agilent 8453. Дизайнът на софтуера е модулен, но основният софтуер осигурява рутинни функции за анализ, като например количествено определяне, избор на пик на спектъра и кинетика. Основният софтуер може да бъде разширен с допълнителни модули.

Допълнителните модули, които бяха предложени, за да отговорят на изискванията на FDA 21 CFR Part 11, Security Pack и Compliance Pack за клиентите на OpenLAB ECM, вече не са налични.

  • Софтуер с общо предназначение - основният софтуер за основни задачи и валидиране на инструменти.
  • Усъвършенстван софтуер - за разработване на спектроскопични методи и подкрепа за валидиране на методи.
  • Софтуер за биохимичен анализ - за ензимна кинетика и термична денатурация (денатурация на ДНК, протеини).
  • Софтуер за тестове за разтворимост - поддържа ръчни измервания до напълно автоматизирани роботизирани системи.
  • ECM модул за достъп - позволява обмен на данни и архивиране чрез достъп до ECM 3.4.1