Agilent стандарти за настройка и производителност за LC/MS

Важна част при разработването на решение за конкретно приложение, квалифицирането на Вашия инструмент и дори доверието в получените резултати от инструмента, е редовното тестване на ефикасността на инструмента. Agilent предлага набор от сертифицирани химични стандарти, които са неразделна част от всяко верифициране на инструмента, верифициране на производителността и на приложенията на Вашата LC и LC/MS система. Можете да бъдете спокойни, че стандартите на  Agilent са с най-високо качество - те са проектирани, разработени и произведени, за да гарантират поне една година срок на годност.

  • Повечето стандарти са произведени със сертификат ISO 17025 и Guide 34
  • Обичайните стандарти имат най-малко една година срок на годност
  • Много стандарти съответстват на редица приложения
  • Уникални формули, които се тестват и проверяват на инструменти на Agilent
  • Екологично чисти опаковки, които се отварят лесно