Agilent горелки и компоненти

Състои се от три концентрични кварцови тръбички, през които преминават потоци от аргон. Три потока = плазма, спомагателен и пулверизатор (газ-носител).

Кварцовата горелка не е подходяща за проби, съдържащи флуороводородна киселина. Тя трябва да бъде напълно изсушена преди да инсталирате и запалите плазмата. Горелката трябва да бъде заменена, ако е нащърбена, напукана или изкривена.