Agilent адаптери за поддръжка за PerkinElmer

Agilent адаптери за поддръжка са напълно съвместими с Вашето ICP-MS от PerkinElmer. Стандартната гаранция на Agilent се прилага за консумативите и резервните части за системи PerkinElmer - 90 дни от датата на доставка до Вас, без да е необходимо да водите дневник на работното време, за да отговарите на условията за гаранция.