Agilent StreamSelect LC/MS System

LC/MS/MS е подходящ за бързи, количествени анализи на рутинни проби. И докато времето за анализ може да бъде съкратено чрез оптимизация на течнохроматографските параметри, то значително повишение на продуктивността може да бъде постигнато чрез максимизиране на количеството събирани данни от MS/MS. Системата Agilent StreamSelect LC/MS координира 4 паралелни течни системи от серията InfinityLab за работа с един тройно-квадруполен масспектрометър. Последователните инжектирания водят до намален празен ход на MS/MS и повече време, отделено на събирането на ценни данни.  

Напълно интегрирания софтуер на StreamSelect, базиран на MassHunter, безпроблемнно координира всички LC/MS комуникации, обработката на данните и генерирането на доклади. Интелигентната система за управление на грешките осигурява надеждна производителност на системата с минимална намеса на потребителя. С гъвкавите работни процеси и възможността за online пробоподготовка, системата StreamSelect LC/MS осигурява надеждно решение, което ще подобри обработката на данни и ще повиши цялостната продуктивност на лабораторията. 

  • Единственото решение на пазара с водещата серия Agilent Infinity II, съчетана с превъзходната чувствителност и надеждност на тройно квадруполните масспектрометри на Agilent
  • Постигнете до 4 пъти повече обработени проби чрез максимизиране на ефикасната употреба на масспектрометъра. 
  • Софтуерът StreamSelect е напълно интегриран с MassHunter, осигурявайки надеждно цялостно решение
  • Интелигентното управление на грешките автоматично компенсира, ако някоя от LC системите спре да работи, като по този начин се грижи да няма загубени проби - и Ви осигурява спокойствие за анализите, които извършвате през нощта или през уикенда. 
  • Интуитивната потребителска конзола осигурява цялостна информация за системата
  • Лесна употреба - можете да внесете съществуващи вече LCMS методи и да направите проста настройка за партидата
  • Гъвкавост на работните процеси, която Ви позволява употребата на еднакви или различни методи на различните HPLC инструменти
  • Опцията за online пробоподготовка дава възможност допълнително да се намали общото време на аналитичния цикъл 

Брошура

Agilent StreamSelect LC/MS System Brochure: Reliable Results, Four Times Faster

StreamSelect allows for you to multiplex up to four liquid chromatography. Less work Intelligent error handling gives you peace of mind.

Brochures, English, 27 Feb 2019, 1.29 MB, PDF

 

Приложни бележки 

Analysis of Cannabinoids and Their Metabolites in Urine Using MassHunter StreamSelect LC/MS System

Method for analysis of six cannabinoids and their metabolites in urine using liquid chromatography with triple quadrupole mass spectrometry.

Application Notes, English, 15 May 2019, 851.78 KB, PDF

Analytical Development of a Four Stream MultiPlexed LC/MS Method for the Simultaneous Determination SDMA and ADMA

Learn about the method and results generated during the determination of asymmetric and symmetric (ADMA and SDMA) using four stream StearmSelect

Application Notes, English, 10 Jan 2019, 235.33 KB, PDF