Agilent колони и консумативи за специационен анализ

Agilent произвежда редица висококачествени резервни части, аксесоари и консумативи за ICP-MS, включително колони за специационен анализ. Agilent може да осигури редица колони за специационен анализ за хром, предпазни колони за арсен и колони с висока точност за тестване на арсен в питейна вода или в урина / храна. Всички колони за специационен анализ са създадени според взискателните изисквания на Agilent и могат да помогнат за постигане на водеща на пазара производителност на ICP-MS, която нашите клиенти очакват. За да поддържате работата на системата, уверете се, че консумативите периодично се подменят в съответствие с препоръчаните графици за поддръжка.

Inorganic speciation columns and supplies flyer

Meet the growing demand for elemental speciation and confidence determine both levels and chemical forms with Agilent speciation columns and supplies.

Brochures, English, 30 Jun 2016, 2.94 MB, PDF