Agilent сорбенти

Ако предпочитате сами да приготвите епруветките си за QuEChERS, тези насипни соли и сорбенти осигуряват висококачествени материали за тази цел.

  • Комплектите Agilent QuEChERS правят пробоподготовката лесна като детска игра. Предварително пакетираните комплекти Agilent QuEChERS са лесен начин да се възползвате от ползите на пробоподготовката с QuEChERS, като спестите време.
  • Комплектите за екстракция с предварително претеглени соли в запечатани опаковки Ви позволяват да добавите солите след като добавите органичен разтворител към пробата - така избягвате екзотермична реакция, която може да компрометира аналитичния добив на аналита.
  • Дисперсивните комплекти със сорбенти и соли в центрофужни епруветки от 2 mL или 15 mL, побират аликвотните обеми, определени от текущите AOAC и EN методики
  • Универсалните дисперсивни комплекти осигуряват отличен аналитичен добив и възпроизводимост за всички видове плодове и зеленчуци
  • Керамичните хомогенизатори раздробяват агломератите на солите, като спомагат за извличането на пробата и увеличават аналитичния добив на продукта по време на екстракция и дисперсия; времето за разбъркване намалява от 60 на 20 секунди.