Agilent Snoop

Можете да използвате Snoop за проверка за течове на повечето газови системи под налягане. Тази мека бутилка се предлага с "Snooper Tube" и се разтяга до 30 см (12 инча). Препоръчва се употребата на електронни детектори за течове. Ако не разполагате с такива, можете да използвате летлив нереактивен разтворител като изопропанол. Трябва да се внимателни, за да избегнете аспирация на материали като Snoop в колоната.

Забележка: Препоръчва се разтворите за откриване на течове да се използват много внимателно, когато има някаква възможност течността да се аспирира в газовите потоци, захранващи колоната или детектора.