Agilent полумикро кювети

Полумикро и микро кюветите имат вътрешна ширина от 4 мм до 2 мм. Дебелината на основата е 9 мм. Всички полумикро и микро кювети са подходящи за използване със спектрофотометри с височина на лъча 15 mm. За приложения с диапазон на дължината на вълната във видимия спектър използвайте изгодните кювети от стъкло с оптично качество, изработени от изключително чисти суровини. Кварцовото стъкло дава стойности на предаване> 80% между 200 nm и 2500 nm за празна кювета. Оптичното стъкло дава стойности на предаване> 80% между 320 nm и 2500 nm за празна кювета.

  • Кюветите на Agilent с висока прецизност са сертифицирани да отговарят на най-високите оптични стандарти
  • Всяка кювета Agilent идва със сертификат за преминати тестове