Agilent Select Silanes

Agilent J&W Select Silanes е стабилизирана трифлуоропропил-метил полисилоксанова фаза, оптимизирана за анализ на металоорганични комплексни силани. Колоната има много плътен филм, което води до висок капацитет и задържане на силно летливи силани. В допълнение, ниския блийд позволява колоната да извършва както композиционни, така и анализи за примеси до ppm нива, като същевременно намалява повърхностната активност, така че да се подобри формата на пика. Типичните приложения включват алкилирани хлоросилани в процентни нива или анализ на примеси в следови количества. Възможни са инжектирания чрез клапани, директни и split/splitless.

  • Стабилизирана трифлуоропропил-метил полисилоксанова фаза за оптимизиран анализ на силани на ppm ниво 
  • Висок капацитет и задържане
  • Нисък блийд
  • Намалената повърхностна активност осигурява отлична форма на пика
  • Плътният филм предлага високо натоварване с проби и задържане
  • Типичните приложения включват алкилирани хлоросилани на % нива, както и анализ на примеси
  • Възможни са инжектирания чрез клапани, директни и split/splitless
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.