Agilent Select Permanent Gases / CO2

Agilent J&W Select Permanent Gases / CO2 е набор от две успоредни колони, който комбинира CP-Molsieve 5Å за анализ на permanent gases и CP-PoraBOND Q за анализ на CO2. Размерите на колоните отговарят на необходимостта от бързо разделяне, анализ на най-ниското ниво и количествено определяне на аргон/кислород. Колоната Select Permanent Gases разделя permanent gases и CO2 в един анализ, а колоните са свързвани и тествани.

  • Комплект от две успоредни колони: CP-Molsieve 5Å за permanent gases и PoraBOND Q за анализ на CO2
  • Изотермичното разделяне при температури > 40°С елиминира необходимостта от криогенни процеси
  • Температурната стабилност до 300°C позволява кратки времена на възстановяване и подобрява ефективността
  • Един инжектор и един детектор опростяват работата
  • Проектирани за бързо разделяне, анализ на ниско ниво и количествено определяне на аргон/кислород
  • Разделят permanent gases и CO2 в един анализ
  • Свързани и тествани
  • За разделяне на трудно отделящите се двойки аргон/кислород и хелий/неон използвайте колоната CP7530 Select Permanent Gases/HR (High Resolution)
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.