Agilent Select Минерално масло

Анализът на общи въглеводороди в нефт е рутинна техника в много лаборатории за анализ на околната среда, с много проби, които трябва да бъдат подложени на проверка. Изисква се прост и надежден метод, който осигурява най-кратко време за анализ. Agilent J&W Select Mineral Oil отговаря на тази нужда със стабилизирана неполярна свързана фаза, специално разработена за бърз анализ на минерално масло. Колоната е устойчива на температура до 375/400°C и осигурява бързи анализи съгласно методите DIN H53 и DIN-EN-ISO 9377-2. Благодарение на температурната стабилност на Select Mineral Oil, C4-C40 въглеводородите могат да бъдат анализирани за по-малко от десет минути. Високотемпературната стабилност на колоната позволява по-бързо кондициониране. Забележка: За оптимална ефективност на инжектирането, използвайте специалната 4-m предколона с продуктов номер CP8015.

  • Стабилизирана неполярна свързана фаза, проектирана за бърз анализ на минерално масло
  • Оптимизирана селективност за надеждни резултати от общи въглеводороди в нефт (TPH) по DIN H53 N-ISO 9377-2 методи
  • С4 до С40 въглеводородите могат да бъдат анализирани за по-малко от десет минути
  • Нисък блийд
  • Предлага се кварцова или UltiMetal
  • Бързо време за анализ
  • Стабилна при висока температура до 375/400°C
  • Предлага се в икономични опаковки от 3 и 6 броя
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоните Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-минерално масло

Спецификации за Select Минерално масло - вижте повече

 

Mineral oil in soil

GC analysis of mineral oil in soil is accomplished in less than three minutes using the Agilent J&W Select Mineral Oil column, allowing determination of C10 to C40.

Application Notes, English, 19 Jul 2016, 1.14 MB, PDF

 

Mineral oil in water and soil according to DIN – EN ISO 9377-2

GC analysis of mineral oil in soil or water is achieved in eight minutes with an Agilent J&W Select Mineral Oil column, allowing determination of C10 to C40.

Application Notes, English, 06 Jun 2014, 586.97 KB, PDF

 

Mineral oil in soil

GC analysis of mineral oil in soil is accomplished in six minutes with an Agilent J&W Select Mineral Oil column, allowing determination of C10 to C50.

Application Notes, English, 05 Jun 2014, 822.17 KB, PDF

 

Mineral oil in soil

GC analysis of mineral oil in soil is accomplished in four minutes with an Agilent J&W Select Mineral Oil column, allowing determination of C10 to C40.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 833.30 KB, PDF

 

Mineral oil in soil and water according to DIN – EN ISO 9377-2

Fast GC analysis of lubricating oil contamination in under ten minutes using an Agilent J&W Select Mineral Oil column according to DIN EN ISO 9377-2.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 683.60 KB, PDF

 

Mineral oil in soil and water acc to DIN – EN ISO 9377-2

The analysis of mineral oil to DIN EN ISO 9377-2 is accomplished by GC with an Agilent J&W Select Mineral Oil column.

Application Notes, English, 30 May 2014, 725.66 KB, PDF

 

Mineral oil in soil and water acc to DIN – EN ISO 9377-2

The analysis of mineral oil can be done with high efficiency using GC and the Agilent J&W Select Mineral Oil column.

Application Notes, English, 30 May 2014, 698.15 KB, PDF

 

Mineral oil in soil and water according to DIN – EN ISO 9377-2

Fast analysis of diesel-contaminated samples is achieved by GC with the Agilent J&W Select Mineral Oil column.

Application Notes, English, 30 May 2014, 1.11 MB, PDF

 

Mineral oil in soil

GC analysis of mineral oil in soil is accomplished in three minutes with an Agilent J&W Select Mineral Oil column, allowing determination of C12 to C20.

Application Notes, English, 30 May 2014, 785.62 KB, PDF

 

Mineral oil in soil

GC analysis of mineral oil in soil is accomplished in four minutes with an Agilent J&W Select Mineral Oil column, allowing determination of C12 to C25.

Application Notes, English, 30 May 2014, 845.28 KB, PDF