Agilent Select Low Sulphur

Agilent J&W Select Low Sulphur отговаря на специфичните нужди на химиците в сферата на петрохимията, които се нуждаят от по-ниски граници на откриване на серни компоненти в пропилена. Тази колона осигурява значително по-ниски граници на откриване поради най-високата инертност към летливите реактивни компоненти на сярата.

  • Най-високата степен на инертност на колоната осигурява по-добра форма на пика за активни съединения
  • Ниски граници на откриване на серни съединения
  • Уникалната селективност предотвратява ко-елуирането и матричните смущения в потоците на пропилена
  • Високопропускливата неподвижна PLOT фаза осигурява високо задържане на летливите компоненти
  • Уникалните процедури за качествен контрол осигуряват цялостна инертна производителност на колоната
  • Механичната стабилност гарантира, че няма загуба на частици
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за Select Low Sulphur - вижте повече

 

GC Analysis of Sulfur Components in Propylene using a Sulfur Chemiluminescence Detector

Application note for the GC analysis of Sulfur Components in Propylene using a Sulfur Chemiluminescence Detector

Application Notes, English, 04 Feb 2014, 109.69 KB, PDF

 

GC Analysis of Sulfur Components in Propylene using a Pulsed Flame Photometric Detector

Application note for the GC analysis of sulfur components in propylene using a pulsed flame photometric detector

Application Notes, English, 04 Feb 2014, 104.49 KB, PDF