Agilent Select Low Ammonia

Agilent J&W Select Low Ammonia е специално проектирана за бърз и прост анализ на газообразен амоняк в леки въглеводороди, използвайки GC/NCD. Тази колона осигурява граници за откриване на амоняк на ниски ppbv нива.

  • Ниски граници за откриване на амоняк в леки въглеводороди
  • Специално проектирана за използване с GC/NCD
  • Оборудвана с предварително инсталиран ограничител
  • Колоните за газова хроматография на Agilent J&W са тествани спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви дадат максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната за газова хроматография Agilent J&W, доставена с всяка колона за GC.