Agilent Select FAME

Agilent J&W Select FAME е настроен за оптимално цис / транс разделяне на FAME, особено C18 изомерите. Тази колона със свързана фаза с нисък блийд има изотермална максимална работна температура 275°C и програмирана температура 290°C - драматично подобрение от 50°C в сравнение с несвързани колони. Въпреки че това е много полярна колона, ефективността й е изключително висока. Колони до 200 m са на разположение за подробен анализ на изомерния клъстер C18:1. Select FAME също предлага три пъти по-голяма възможност за натоварване, като допълнително подобрява формата и разделянето на FAME изомерите - особено ако един компонент присъства в по-висока концентрация.

  • Настроени за оптимално разделяне на цис-транс на FAMEs, особено C18 изомерите
  • Отлична форма на пиковоте и разделяне на FAME изомери - особено ако един компонент присъства в по-висока концентрация
  • Свързани и омрежени
  • Нисък блийд
  • Висока ефективност и натоварване на колоните
  • Дължина на колоната до 200 m е налична за подробен анализ на изомерния клъстер C18: 1
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за Select FAME - вижте повече

 

FAME

GC with a 200-m Agilent J&W CP-Select CB for FAME column individually quantifies 15 trans fatty acids in 54 minutes, with high separation efficiency.

Application Notes, English, 06 Jun 2014, 906.49 KB, PDF

 

FAME C4 – C 18

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-Select CB for Fame column separates 19 fatty acid methyl esters in under 60 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 768.67 KB, PDF

 

FAME C18 cis/trans isomers

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-Select CB for Fame column separates 14 C18:1 cis/trans FAME isomers in milk fat in 52 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 2.23 MB, PDF

 

Detailed GC Analysis of FAMEs in Cod Liver Oil

Application note for the detailed GC analysis of FAMEs in Cod Liver Oil

Application Notes, English, 30 Jan 2014, 200.24 KB, PDF

 

GC Analysis of 37 FAME Component Mixture using CP-Select for FAME Column

Application note for the GC analysis of 37 FAME Component Mixture using CP-Select for FAME Column

Application Notes, English, 30 Jan 2014, 168.85 KB, PDF