Agilent Select биодизел

Agilent J&W Select биодизел адресира основното предизвикателство за добрия живот на колоните при работа при много високи температури до 400°C. Въпреки че традиционно може да се използва кварц, високите температури често означават съкратен живот на колоната. Чрез използване на колона UltiMetal с ултра-стабилна неподвижна фаза, резултатите са по-последователни и счупването на колоната на практика се елиминира.

  • Пълен набор от колони за биодизел за пълно съответствие и лесна употреба
  • Технологията UltiMetal осигурява висока точност и дълъг живот на колоната
  • Предварително тествани за пълна увереност в резултатите
  • Добър живот на колоната при работа при температура до 400°C
  • UltiMetal колона с ултра-стабилна неподвижна фаза
  • Удобен, предварително свързан уловител, който е тестван за течове
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за Select биодизел - вижте повече

 

Determination of Methanol Content in Biodiesel Using Agilent Select Biodiesel for Methanol

Application note for the determination of Methanol Content in Biodiesel Using Agilent Select Biodiesel for Methanol

Application Notes, English, 12 Feb 2014, 193.80 KB, PDF

 

Determination of Methanol Content in Biodiesel Using Agilent Select Biodiesel for Methanol with Headspace Sampling to EN-14110

Application note for the determination of Methanol Content in Biodiesel Using Agilent Select Biodiesel for Methanol with Headspace Sampling

Application Notes, English12 Feb 2014, 401.31 KB, PDF

 

Analysis of Free and Total Glycerol in B-100 Biodiesel Methyl Esters Using Agilent Select Biodiesel for Glycerides

Application note for the analysis of Free and Total Glycerol in B-100 Biodiesel Methyl Esters Using Agilent Select Biodiesel for Glycerides

Application Notes, English, 12 Feb 2014, 347.14 KB, PDF