Seahorse XFe24 анализатор

Seahorse XFe24 анализаторите измерват OCR и ECAR на живи клетки в 24-ямкови плаки. Скоростите на OCR и ECAR са ключови показатели за митохондриалното дишане и гликолизата и тези измервания осигуряват поглед върху клетъчната метаболитна функция на системно ниво в култивирани клетки и ex-vivo проби.

Научете повече за цялото портфолио за клетъчен анализ на Agilent и определете най-доброто решение за Вашите изследователски нужди.

Научете повече за това как работи технологията XF

Само за изследователска употреба. Не се използва за диагностични процедури.