Agilent SE-30 и SE-54

Agilent J&W SE-30 е 100% диметилполисилоксанова колона и SE-54 е (5% -фенил) (1% -винил) -метилполисилоксанова колона. И двете колони имат работен температурен диапазон от 0 до 325/350°C и са прецизно проектирани, за да осигурят високи нива на точност, ефективност и възпроизводимост на резултатите. Тези колони не са свързани или омрежени и затова са полезни за установени методи, при които не се изисква колона с кръстосано-свързана или свързана полимерна фаза. Забележка: Тъй като колоните от серия SE не са свързани или омрежени, не препоръчваме промиване с разтворител.

  • SE-30: 100% диметилполисилоксан
  • SE-54: (5% -фенил) (1% -винил) -метилполисилоксан
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Забележка: Тъй като GC колоните от серия SE не са свързани или омрежени, не препоръчваме промиване с разтворител.