Agilent консумативи за въвеждане на проби за PerkinElmer

Консумативите на Agilent за въвеждане на проби са еквивалентни на консумативите за AA на PerkinElmer, така че можете да сте сигурни, че ще работят безпроблемно с Вашата система за атомна абсорбция от PerkinElmer.