Agilent стандарти QuEChERS

В допълнение към водещите в отрасъла комплекти QuEChERS, Agilent улеснява Вашия анализ, като предоставя стандарти за най-често използваните регулаторни методи, включително AOAC и EN.

  • Спестете време и неудобство при изработването на стандарти
  • Предлагат се както за GC, така и за LC инструменти
  • Готови за употреба за екстракции с QuEChERS - не са необходими разреждания