Agilent QuEChERS EMR - липиди

Agilent предлага дисперсивни SPE китове, които са специално предназначени за отстраняване на липиди от проби с високо съдържание на мазнини, въпреки че могат да се използват и с всеки тип проба.
Сорбентът ще извлече пречещите липиди от пробите, като ще остави аналитите. При последната стъпка се премахва излишната вода и се подобрява отделянето на аналит. Тези комплекти съдържат 1 g предварително премерен сорбент в 15 mL центрофужни епруветки. Те могат лесно да поемат аликвотните обеми, определени от текущите AOAC и EN методологии.

  • Оригинален сорбент за отстраняване на липиди, центрофужна епруветка от 15 ml, 50 пакета
  • Иновативният сорбент цели отстраняване на липидите, като се запазват аналитите, които представляват интерес
  • По-висока чувствителност и по-възпроизводими резултати чрез премахване на пречещите вещества от матрицата
  • По-малко замърсявания от матриците на пробите водят до по-чист и надежден MS източник
  • По-чистите профили на пробите намаляват грешките и ускоряват обработката на данните за по-висока производителност
  • Спестете време и ресурси с по-малко отстраняване на проблеми и поддръжка на инструмента, дължаща се на пробите