Agilent Pursuit, XRs и XRs Ultra

Фамилията Pursuit от HPLC колони предлагат силно представяне в множество от обичайните свързани фази. Колоните се предлагат в много размери, размери на частиците и размери на порите, за да отговарят на различните нужди. Средата е мащабируема по размер - от аналитична до препаративна.

  • Съвместими с LC/MS
  • Размер на частиците 3, 5, и 10 µm
  • Може да бъде до размер за препаративна хроматография