Agilent консумативи за помпи за Thermo/Dionex LC Systems

Редовната поддръжка на помпата помага за по-ниски експлоатационни разходи и гарантира точни и последователни резултати. Спазвайки режим на редовна поддръжка, можете да разчитате на максимална продължителност на работа, постоянен и точен поток на разтворителя и стабилност на налягането през целия живот на помпата. Плюс това можете да поддържате вашата HPLC система в оптималното й състояние. Консумативите за помпа от Agilent за HPLC системата Dionex* съдържат най-важните компоненти на помпата; уплътнения и предпазни клапани. Agilent HPLC консумативи са произведени и тествани, за да се гарантира ефективността на Вашия аналитичен инструмент.

* Dionex вече е част от Thermo Scientific

  • Уплътненията се произвеждат от ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) или политетрафлуетилен с пълнеж от графит (GFP)
  • Проектирани са да осигурят точно уплътнение около буталата
  • Проектирани да осигуряват максимална производителност във високо динамични диапазони на дебит и налягане
  • Предпазните клапани и монтажните компоненти са направени да работят при различни налягания (до 16 000 psi, или 1100 бара) по спецификации от Dionex
  • Изработен от различни материали, като керамика и сапфир, биосъвместими
  • Внимателно сглобени, за да осигурят надеждност и постоянна работа