Agilent консумативи за автоматичен диспенсер за проби

Автоматичните диспенсери за проби са автоматични инжектори с голям капацитет, които се използват с пещ за атомна абсорбция.

 

 

  • Ултрастабилен "Plug and play" монтаж и заключване 
  • Капацитет до 50 проби в 2 mL микро шишенца, до 5 централни съда за празни, стандартни и химични модификатори
  • Автоматична пробоподготовка за GFAAS без неопходимост от отнемащата време ръчна пробоподготовка
  • Гъвкави възможности за дозиране, често срещани при GFAAS, включително горещо инжектиране, многократно инжектиране и добавяне на модификатори
  • Provides flexible dispensing options that are commonly used in GFAAS, including hot inject, multiple injection, and pre- or postaddition of modifiers

 

Agilent Essential Chromatography & Spectroscopy Catalog – Spectroscopy Supplies

Your essential resource for Agilent spectroscopy supplies. Find the supplies you need for your atomic and molecular spectroscopy systems.