Agilent консумативи за PTV инжектор

Инжекторът на Agilent за температурно програмируемо изпаряване (Programmable Temperature Vaporizing, PTV) комбинира предимствата на инжекторите с разделяне, без разделяне на потока и за директно инжектиране. Пробата обикновено се инжектира в хладна инжекторна втулка, така че да не се наблюдава дискриминация на иглата на спринцовката. Температурата на инжектора се повишава, за да се изпари пробата. След това програмирате време и температура, за да постигнете въвеждане на изпарената проба в колоната, еквивалентно на въвеждане на пробата със и без разделяне на потока. PTV инжектирането се счита за най-универсалната система за въвеждане на проби поради своята гъвкавост.

Предлагаме пълен набор от консумативи за инжектори за температурно програмируемо изпаряване. 

Разгледайте продуктовите номера

  • Можете да инжектирате голям обем проби за ниски минимални граници на откриване
  • По-малко термично разпадане на лабилните съединения