Precision Zero Air

Генераторите Precision Zero Air са проектирани специално за доставка на чист, сух въздух без въглеводород, който да се използва като газ за поддържане на пламък за GC както при стандартни, така и при граници на откриване на следови количества.

Както при всички генератори от серията Precision, Zero Air се възползва от компактен дизайн, като модулите могат да се подреждат един върху друг, намалявайки общия размер на оборудването, необходимо за GC, и осигурява гъвкавост за добавяне или премахване на модули, при промяна на изискванията на лабораторията във времето.

  • Интегрира се безпроблемно с други устройства от серията Precision
  • Съдържание на въглеводороди <0,05 ppm - най-високата чистота на пазара
  • Минимални експлоатационни изисквания за поддръжка, без подмяна на скъпи катализаторни камери
  • Избягва се риска от попадане на замърсители в системата (при изключване на празни газови бутилки)
  • Няма риск газът Ви да свърши по средата на анализа
  • Съвместим с въздушен компресор Precision
  • Светлинна индикация за статуса (кехлибарено - загряване, зелено - готово)
  • 12 месеца гаранция

 

Разгледайте моделите от серията Precision Zero Air