Agilent PoraPLOT S

Agilent J&W PoraPLOT S е дивинилбензол/винилпиридин полимер за въглеводороди и кетони. Тази фаза е идеална за анализ на летливи вещества със средна полярност, включително въглеводороди и кетони, при по-високи температури от PoraPLOT U.

  • Дивинилбензен/винилпиридин полимер за въглеводороди и кетони
  • Идеални за анализ на летливи вещества със средна полярност, включително въглеводороди и кетони
  • По-висока граница на температурата от PoraPLOT U
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Rt-S-BOND, MXT-SBOND

Спецификации за PoraPLOT S - вижте повече

 

Hydrocarbons C1 – C5

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT S column separates 21 light hydrocarbons in 14 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 668.97 KB, PDF

 

Gases - Fast analysis of gases at a garbage dump

Agilent 490 Micro GC with Agilent J&W PoraPLOT analyzes air near a garbage dump for methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide in 70 s.

Application Notes, English, 29 May 2014, 363.83 KB, PDF