Agilent PoraPLOT Q-HT

Agilent J&W PoraPLOT Q-HT е високотемпературната версия на PoraPLOT Q, предлагаща същите предимства при анализа на полярни и неполярни летливи съединения, но работеща до 290°C. Както при PoraPLOT Q, водата се елуира като остър и измерим пик и времената на задържане са повтарящи се, тъй като задържането не се влияе от водата в пробата.

  • Препоръчва се за системи, които превключват между колони, които анализират широк спектър от полярни и неполярни летливи съединения
  • Водата се елуира като остър пик, позволяващ количествено определяне
  • Задържането на целевите съединения не се влияе от водата в пробата
  • Дългосрочната стабилност осигурява повтарящи се времена на задържане
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

Спецификации за PoraPLOT Q-HT - вижте повече

 

Solvents

Using Agilent PoraPLOT Q-HT columns water elutes very quickly from the hydrophobic porous polymers and can be analyzed directly without using titration techniques.

Application Notes, English, 03 Sep 2015, 574.09 KB, PDF

 

Solvents

The inertness of the Agilent PoraPLOT Q-HT guarantees a high response for polar compounds, also at low concentrations.

Application Notes, English, 03 Sep 2015, 745.92 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C6

Gas chromatography using an Agilent J&W PoraPLOT Q-HT column is used for the trace analysis of acetaldehyde in a hydrocarbon matrix, with separation in 12 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 856.49 KB, PDF

 

Hydrocarbons C3 – C6

Gas chromatography using an Agilent J&W PoraPLOT Q-HT column separates 10 C3 to C6 hydrocarbons in 12 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 730.45 KB, PDF

 

Hydrocarbons C1 – C4

Gas chromatography using an Agilent J&W PoraPLOT Q-HT column separates nine C1 to C4 hydrocarbons in 12 minutes.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 690.07 KB, PDF

 

Volatile organic components

Separation of 43 volatile organic components in whole air is accomplished using GC/MS and an Agilent J&W PoraPLOT Q-HT column in less than 60 minutes, at 250oC.

Application Notes, English, 29 May 2014, 611.33 KB, PDF

 

Halogenated hydrocarbons, C1

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT Q column separates six C1 halogenated methane hydrocarbons in six minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 527.77 KB, PDF