Agilent PoraBOND U

PoraBOND U е стабилен свързан порест полимер с максимална температура, удължена от 190°C до 300°C. Намаляването на блийда осигурява по-ниски граници на откриване и по-бързо време за стабилизиране. Тъй като порестият полимер е свързан към колоната, PoraBOND U е идеален за използване с програми за високо налягане, GC/MS приложения и превключване на клапани.

  • Увеличената максимална температура разширява обхвата на приложение
  • Намаления блийд осигурява по-ниски граници на откриване и по-точни резултати
  • Свързана PLOT фаза за дълъг живот на колоните
  • Идеални за използване с метод, който използва програми за налягане или превключване на клапани

 

Подобни фази: Rt-U-BOND

Determine Impurities in High-Purity Propylene Oxide with Agilent J&W PoraBOND U

propylene oxide impurities were analyzed with low method-detection limit, good resolution, sample recovery, and repeatability using Agilent J&W PoraBOND U.

Application Notes, English, 21 Jul 2015, 76.50 KB, PDF

 

Propanal in propylene oxide

GC separation of propanal from propylene oxide is achieved in eight minutes using an Agilent J&W PoraBOND U column.

Application Notes, English, 10 Jun 2014, 389.02 KB, PDF

 

Acids

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraBOND U column separates hydrochloric acid and water in less than seven minutes, withstanding repeated injections of HCl very well.

Application Notes, English, 29 May 2014, 324.89 KB, PDF

 

Oxygenated hydrocarbons C3

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraBOND U column analyzes C3 oxygenated hydrocarbons in less than ten minutes.

Application Notes, English, 28 May 2014, 427.07 KB, PDF

 

Solvents

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraBOND U column separates 18 solvents in less than 11 minutes.

Application Notes, English, 28 May 2014, 584.19 KB, PDF

 

C2 hydrocarbons

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraBOND U column separates C2 hydrocarbons to base line in two minutes.

Application Notes, English, 28 May 2014, 381.95 KB, PDF

 

Halogenated hydrocarbons

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraBOND U column produces good peak shapes in the analysis of halogenated hydrocarbons.

Application Notes, English, 28 May 2014, 470.93 KB, PDF

 

Solvents

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraBOND U column separates methyl chloride and dimethyl ether impurities in methanol in less than eight minutes.

Application Notes, English, 27 May 2014, 391.78 KB, PDF