Agilent PLRP-S за Prep to Process

Средата PLRP-S, твърди поли (стирен / дивинилбензен) частици, се предлагат в разнообразие от размери на порите за малки молекули, синтетични биомолекули и макромолекулно пречистване. Тяхната термична и химическа стабилност ги прави идеални за пречиствания, които изискват екстремни условия за пробоподготовка, елуиране на съединението и регенерация на колоната. С богат избор на размери на порите и разширен диапазон от работни условия, PLRP-S предоставя повече възможности за постигане на оптимален процес. Размерите на частиците варират от 3 µm до 50 µm за лесно преминаване от µg/mg на етапа на откриване до няколко kg при етапа на производство по cGMP. Отличната химическа стабилност, до 1 М NaOH, позволява саниране и възстановяване, които увеличават живота на колоната. Предлагат се партиди медия PLRP-S до 600 L, което осигурява пълнеж на няколко колони от една партида.