Agilent други компоненти за горелки за PerkinElmer

Agilent консумативите за горелки са еквивалентни на тези на PerkinElmer за ICP-MS, за да сте напълно уверени в постигнатите резултати.