Agilent оптични филтри

Можете да закупите гама от оптични филтри и филтърни комплекти за Вашия спектрофотометър Cary. Тези комплекти ви позволяват да прецизирате анализите си за по-прецизни и точни и измервания. Гамата филтри и екрани включва затъмнителни, с неутрална плътност, сини, холиев оксид и холиев оксид/дидимий. Можете също да закупите комплект филтри за фотометрична линейност с неутрална плътност.