Agilent OpenLab ECM XT

OpenLab ECM XT е рентабилна система за дългосрочно архивиране на аналитични данни и електронно улавяне на отчети и други файлове. Няколко прости подхода могат да бъдат приложени за защита на данните, ръчно или автоматично, за да се спазят правилата за запазване. Софтуерът има сходни възможности за улавяне и защита на отчети и други електронни записи.

 • Спазвате нормативните изисквания, защитавате интелектуалната си собственост и предотвратявате измами
  • Защитавате, проследявате ревизиите и актуализирате ревизиите на атрибутите на всеки файл и данни от почти всяка аналитична система за данни
  • Автоматизирайте улавянето и индексирането на отчети или други документи на сигурно място, където промените се проследяват и се приписват на отговорния потребител
  • Защита, проследяване и промени в атрибутите на данните от OpenLab CDS, OpenLab ChemStation Edition и софтуера Agilent ICP-MS MassHunter
 • Намаляване на времето и разходите за управление и извличане на информация
  • Намерете каквото търсите бързо с лесни за използване възможности за търсене
  • Вижте данни от OpenLab CDS и OpenLab ChemStation Edition дистанционно от всеки свързан компютър
 • Минимизирайте разходите и времето за въвеждане с приложение без клиент, което заема по-малко място от други подобни софтуери