Agilent Online SPE

Картриджите Agilent Bond Elut online SPE осигуряват почистване на проби и при определени приложения, преконцентрация преди LC. Налични с Agilent PLRP-S полимерен сорбент, Bond Elut online SPE картриджите осигуряват добра стабилност и производителност. Bond Elut online SPE картриджите предоставят прост, автоматизиран метод за MS анализи.

  • Полимерен сорбент с обратна фаза, който е хидрофобен, без свързана фаза или алкилни лиганди
  • Гъвкав сорбент, който може да се използва като отправна точка за онлайн SPE приложения
  • Подходящ за приложения с целеви съединения в широк спектър от химически свойства
  • PLRP-S размер на порите: 15 µm
  • Проектиран за използване с хардуерния комплект за предпазна колона ZORBAX
  • Много стабилен сорбент, който спомага за обръщането на потока
  • Предлагат се във вариант 4.6 mm вътрешен диаметър x 12.5 mm дължина или 2.1 mm вътрешен диаметър x 12.5 mm
  • Три картриджа в опаковка
  • Максималното градиентно налягане е 250 bar