Agilent консумативи за NPD

Agilent азотно-фосфорните детектори (NPD) за газова хроматография са специфични за съединенията, съдържащи азот или фосфор и са много подходящи при анализи в областта на екологията и криминалистиката. 

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на NPD детектори. 

Разгледайте продуктовите номера