Agilent игли и поставки за игли

Когато иглата се огъне, обгори или затъпее, е необходимо да се смени. Също така в случаите , в които е започнала да тече или се е запушила. Може да подозирате теч ако забележите следа от буферни кристали в поставката за игли. Възможно е поставката да се задръсти ако пробата съдържа частици, тъй като това е първата пречка при една проба. Ако това се случи, опитайте да почистите чрез обратен поток капилярата на поставката за игла. 

 

 

Увеличете производителността и намалете поддръжката с резервните части за течна хроматография на Agilent

Регулярната подмяна на резервните части оптимизира производителността, намалява престоя, както и сервизните разходи, удължава живота на уреда, но единствено с издържливи части с идеална форма.