Agilent консумативи за Multimode инжектор

Независимо дали трябва да увеличите чувствителността на Вашата система с възможност за инжектиране на големи по обем проби, да анализирате термично нестабилни съединения или да инжектирате мръсни проби, Multimode инжекторът осигурява необходимата производителност и гъвкавост.

Разгледайте схемата на частите на Multimode инжектора.

Предлагаме пълен набор от консумативи за Multimode инжектори. 

Разгледайте продуктовите номера

Първокласен инжектор от Agilent - съчетава възможностите на два инжектора в един прибор, за максимална производителност и гъвкавост за газовите хроматографи на Agilent 7890B и 8890.