MQC+

Настолният ЯМР MQC+  е модерен, лесен за употреба релаксометричен инструмент, който е създаден за количествено определяне на водородни и флуорни ядра в различни физични състояния. Приложенията включват бърз анализ на масла / мазнини и влага с минимална пробоподготовка; съдържание на твърди мазнини, разпределение на капчици по размер, покрития на прежди и тъкани, свойства на полимерите и добавките, водород в горива, восък в горива / масла във восък и множество измервания на флуор за фармацевтичния и химичния анализ.

Предлагат се три модела MQC+

MQC+ 23 е подходящ за по-малки проби и приложения, където е нужна по-висока чувствителност. Например, в текстилната индустрия се използва за измерване на малки количества масла, нанесени върху изкуствени влакна и тъкани (spin finish). В хранителната индустрия, той измерва мазнини и влага.

MQC+ 5 се използва за големи проби, най-често за измерване на съдържание на масла и влага в маслодайни семена.

MQC+ F може да се използва за измерване на флуор в проби като пасти за зъби, лекарства и минерали.

 

Бърз, надежден, точен и недеструктивен анализ

Анализът с MQC+ отнема няколко секунди, което означава, че голям обем проби могат да бъдат обработени бързо и ефективно. Тъй като ЯМР сигналите се генерират от всички части на пробата, не само от повърхността, се гарантират по-точни измервания. ЯМР измерванията не повреждат пробата по никакъв начин, така че пробите могат да се запазят за повторни измервания или за анализ чрез други техники. 

MQ-Auto Autosampler

Свалете брошурата

 

Fat, Oil and Grease (FOG) application note

Свалете приложната бележка

 

Heathcoat Fabrics spin finish case study

Свалете брошурата

 

Measurement of Oil and Fat Content in Animal Feed without Drying

Свалете приложната бележка

 

Measurement of Oil Content in Dried Snack Foods

Свалете приложната бележка

 

Determination of Total Fat Content in Chocolate and other Cocoa Derivatives

Свалете приложната бележка

 

Polybutadiene in Impact Polystyrene

Свалете приложната бележка