Agilent MP Expert

С познат интерфейс, автоматизирано разработване на методи и софтуерни аплети, които включват предварително зададени шаблони на методите, Agilent MP Expert значително опростява анализа.

  • Дължината на вълната и оптималните параметри са предварително зададени и автоматично се извикват, когато изберете елементите, от които се нуждаете
  • Всеобхватна спектрална библиотека подчертава потенциалните смущения при избора на всяка дължина на вълната
  • Спектралните смущения се коригират лесно, като се използват техниките за Inter Element Correction (IEC) или Fast Linear Interference Correction (FLIC).
  • Управлението на аксесоарите, като тези за превключващия вентил AVS 4 и IsoMist температурно контролирана спрей камера, са включени в софтуера за лесно начало на работата
  • Стандартите за контрол на качеството могат лесно да бъдат включени, за да се проверят и потвърдят резултатите по време на анализа
  • Резултатите са ясно показани на екрана, с широкоформатни цифри за текущата проба, което позволява лесно проследяване, дори и в натоварена лаборатория
  • Диагностичното табло дава обратна връзка за състоянието на инструмента в реално време, за да се осигури максимално време на работа на инструмента
  • Лесно прехвърляйте резултати в LIMS или друго приложение, като използвате гъвкавите опции за експортиране на данни
  • Софтуерът MP Expert е достъпен на девет езика, така че всеки може да управлява системата уверено