Agilent пулверизационни камери за MP-AES

Agilent направи революция в атомната спектроскопия с въвеждането на инструмент, който не само предефинира категория - а създава нова.

Agilent 4100/4200 атомно-емисионен спектрометър с микровълнова плазма работи изцяло с въздух, което означава, че Вашата лаборатория няма нужда да използва запалими и скъпи газове. Той е по-безопасен и по-икономичен от другите спектрометри. 4100/4200 MP-AES осигурява превъзходна детекция и може да извършва без надзор мултиелементни анализи.

 

  • Предлагат се кварцови пулверизационни камери и могат да се използват с концентрични, микро-концентрични и Babington пулверизатори.
  • Предвидени са и полипропиленови пулверизационни камери (със сапфирена тръба), които са устойчиви на флуороводородна киселина и имат същите функции като кварцовите камери.
  • Пулверизационните камери трябва да бъдат заменени, когато след почистването останат ефекти от паметта.
  • За да свържете пулеверизационните камери към горелката на системата, Agilent предлагат сферични конектори както във вариант от кварц, така и от полипропилен. Сферичните конектори изискват специализирани скоби за стабилност, предлагани от Agilent в опаковки по две.
  • В полипропиленовата камера е осигурен надежден конектор за отводняване 
  • За кварцовата пулверизационна камера се предлага Т-конектор за допълнително въвеждане на газ, който да се използва между пулверизационната камера и горелката.