Agilent система за смесване/разделяне за PerkinElmer

Системата на Agilent за смесване/разделяне пасва перфектно на Вашата система FIMS / FIAS на PerkinElmer.