Agilent MicroLab Mobile софтуер

Софтуерът MicroLab Mobile FTIR отразява дизайна на мобилния измервателен хардуер - мощен, надежден, лесен за използване и фокусиран върху това, от което имате нужда - отговори.

Софтуерът за мобилни устройства е проектиран с мисъл за крайния потребител. Той използва същата рамка като PC версията на софтуера, но на мобилна платформа, позволяваща на потребителите да избират различни методи с едно натискане на бутон. Мобилният потребител може да извърши който и да е анализ - от просто събиране на данни, до идентифициране на неизвестни вещества, до количествено определяне на известен източник на замърсяване.

MicroLab Mobile може също така да бъде напълно интегриран в регулаторна среда с опционалния Фармацевтичен софтуерен пакет. С използването на уникалните функции за синхронизиране на MicroLab, софтуерът позволява управление на типичните регулаторни изисквания, като се използва Spectroscopy Configuration Manager и администраторът на базата данни, съвместим с всички MicroLab модули.

  • Силно визуален интерфейс, който използва изображения, за да преведе потребителите през въвеждането, анализа и почистването на пробите.
  • Режим на анализ в реално време, който позволява на потребителя да види спектъра преди пълното събиране на данни, за да гарантира качеството на данните и цветно маркирани резултати, за да се улесни интерпретацията на данните.
  • Опростена диагностика за производителността на инструмента и качеството на данните.
  • Опростена работа с предварително заредени и предварително калибрирани методи.
  • Лесно се интегрира със софтуера MicroLab PC за лесно прехвърляне на данни, методи и библиотеки.
  • Съвместим: GLP / GMP софтуерът може да бъде надграден, за да съответства на регулаторните изисквания на 21 CFR 11 чрез добавянето на фармацевтичен софтуерен пакет