Agilent MicroLab FTIR софтуер

Софтуерът MicroLab отразява дизайна на хардуера на FTIR - мощен, надежден, лесен за използване и фокусиран върху това, от което имате нужда - отговори.

Microlab PC на Agilent е революционен софтуерен пакет за рутинна и мобилна употреба. Уникалният подход, ориентиран към метода, насочва потребителите през всички необходими стъпки, за да предостави отговори, без да се изисква обучение. Новият пакет на Microlab Quant на Agilent разширява тествания подход към разработването на методи. Никога досега не е било толкова лесно да се създаде, оцени и използва количествена калибровъчна крива за FTIR. Agilent съчетава силата на количественото определяне с лекотата на използване на MicroLab.

В допълнение към лесния начин на използване и надеждността на софтуера, MicroLab може да бъде интегриран със Spectroscopy Configuration Manager и администратор на база данни, за да се постигне съвместимост с 21 CFR 11. Комбинацията от тези софтуерни платформи позволява управление на потребителски достъп, електронни подписи, електронни записи и други характеристики на съответствие, които са специфични за фармацевтичната и други индустрии, подлежащи на регулация.

  • Силно визуален интерфейс, който използва изображения, за да преведе потребителите през въвеждането, анализа и почистването на пробите.
  • Режим на анализ в реално време, който позволява на потребителя да види спектъра преди пълното събиране на данни, за да гарантира качеството на данните и цветно маркиране резултати, за да се улесни интерпретацията на данните.
  • Опростена диагностика за производителността на инструмента и качеството на данните.
  • MicroLab Quant: Прост пакет за разработване на методи за приложения за количествено определяне.
  • Опростена работа с предварително заредени и предварително калибрирани методи.
  • Съвместим: GLP / GMP софтуерът може да бъде подобрен, за да съответства на регулаторните изисквания на 21 CFR 11 чрез добавянето на фармацевтичен софтуерен пакет
  • Усъвършенствана обработка на данни с помощта на MicroLab Expert