Agilent MicroLab Expert

MicroLab Expert е усъвършенстван софтуерен пакет, който осигурява ново ниво на гъвкавост и спектрална визуализация за FTIR спектрометрите на Agilent. Мощен, надежден, лесен за използване и все пак фокусиран върху това, което ви трябва - отговори.

MicroLab (ML) Expert на Agilent е съвременен софтуерен пакет, предназначен за използване когато, за да се постигнат резултатите, е необходима спектрална визуализация и обработка на данни. Софтуерният пакет MicroLab вече разполага с две пълнофункционални независими предложения, които позволяват пълна преносимост на данни и методи. ML Expert допълва популярния и добре приет софтуер MicroLab PC, известен с лесната си употреба, предназначен за рутинна употреба в лабораторията, както и за ръчни и мобилни устройства. ML Expert предоставя на опитния потребител инструменти за спектрална визуализация, възможности за манипулация и обработка на данни, които са от решаващо значение за подпомагане на разработването на методи, органичния синтез и научноизследователската и развойна дейност, нерутинната лабораторна работа.

ML Expert притежава и способността да визуализира спектрална информация по време на събирането и по-напредналата обработка на данни, като същевременно осигурява идеален баланс между лекотата на работа и усъвършенстването на обработката на данни.

Поддържани продукти за MicroLab Expert включват: Cary 630 FTIR и ръчни и преносими FTIR системи на Agilent

 • Контрол на измерванията и събиране на данни за инструментите на Agilent FTIR.
 • Параметри за оптимизиране на данните, сканиране и обработка
 • Потребителски достъп до алгоритми, математически функции и оценки и събиране на основна кинетика
 • Визуализация на 2D и 3D данни
 • Интерпретация на IR - Функционален групов анализ и взаимовръзки между групите
 • Търсене в библиотеката
 • Архивирайте спектрите в спектралните библиотеки, като освен това можете да добавите молекулна информация към спектъра
 • Разпечатвайте отчети с персонализирани шаблони
 • Организация на данните по проект
 • Споделяне на данни с други офис приложения
 • Опционален модул за количествена и химиометрична оценка и прогнозиране
 • Възможност за развитие на модела за калибриране, с помощта на софтуерен съветник