Agilent уред за измерване

Рядко се налага подмяната на плътненията на уреда за измерване и на буталото ако се получи загуба в точността на инжекцинния обем или изтичане от уреда за измерване.