Agilent Merlin микроуплътнение

Микроуплътнението Merlin се предлага в стандартни комплекти и в комплекти за високо налягане. По време на нормална употреба, когато върхът на иглата на спринцовката на автоматичния инжектор се почиства от септата на шишенцето с проба, разтворителят не влиза в контакт със септата за микроуплътнение. Следите от разтворител, който би могъл да влезе в контакт със септата, бързо се изпаряват. Въпреки това, излагането на течни етери и подобни кислород-съдържащи разтворители причинява влошаване на качеството.

  • Септа с нисък блийд и по-дълъг живот, алтернатива на стандартната септа за инжектор с/без разделяне и SPME 
  • Изисква игла за спринцовка с размер 23
  • Има живот от над 2000 инжекции, в зависимост от пробите и условията на работа
  • Значително намалява времето за престой на инструмента, необходимо за смяна на септи и смяна на инжекторни втулки поради залепнали частици от септите
  • Два отделни уплътняващи механизма: двойно уплътнение тип O-пръстен около иглата на спринцовката и уплътнение за отвора на инжектора
  • Температурен диапазон 50-400°C