Agilent Резервни части за ръчни инжекционни клапани

Роторният уплътнител е полимерният диск, който прави уплътнение под високо налягане срещу статора. Уплътнението се изхабява в следствие на употребата и това налага рутинна подмяна. Роторните уплътнения от Vespel са с оперативен pH диапазон от 0 до 10. Уплътненията от Tefzel и PEEK имат pH диапазон от 0 до 14. Силните окислители като концентрирания азот и сярната киселина не са съвместими с PEEK. 

Статорите се предлагат от неръждаема стомана и от PEEK. Материалите са проучвани и изпитвани за физическа и механична якост. Единствено оригиналните резервни части на Rheodyne гарантират перфектната работа на клапаните.

 

 

 

  • Роторните уплътнения се изхабяват вследствие на употребата и това налага рутинна подмяна 
  • Статорите се подменят само ако портовете са повредени
  • Роторните уплътнения от PEEK са несъвместими с концентриран азот и сярна киселина