Agilent комплекти за поддръжка за Thermo/Dionex LC системи

Комплектите за поддръжка на ефективността на Agilent за HPLC системите на Thermo/Dionex съдържат обикновени части, инструменти за демонтаж/сглобяване и инструкции, необходими за добрата функционалност на системата. Комплектите допринасят за най-удобната и рентабилна правилна поддръжка на системите. 

 

 

 

  • Комплекти за поддръжка на помпи, клапани и автоматични инжектори
  • Подобряват ефикасността и сигурността на системата
  • Спомагат за по-малкото принудителни спирания на системата и намаляват разходите за ремонт
  • Повишена точност чрез наблягане на прецизността и чуствителността 
  • В съответствие с регулаторните изисквания
  • Увеличават живота на апарата
  • Не се налагат поръчки на отделни части