Agilent магнитни бъркалки

Предлагат се два вида магнитни бъркалки за разбъркване на разтвори в кювети.
Бъркалката 7 x 3 mm е най-подходяща за Пелтие термостатиран държач за кювети (1x1). Бъркалката от звездовиден тип от PTFE (политетрафлуоретилен) за Пелтие термостатиран държач за множество кювети (6x6) се препоръчва за спектрофотометрите Cary 100, 300, 4000, 5000 и 6000i UV-Vis.
 
Възможно е също така да се добавят възможности за магнитно разбъркване към държачите за кювети чрез използване на Spinette Cell Stirrer, произведено от Starna.

  • Бъркалките 7 x 3 mm за Пелтие термостатиран държач за кювети (1x1) се продават в опаковки по 2.
  • Звездовидния тип бъркалка от PTFE (политетрафлуоретилен) за Пелтие термостатиран държач за множество кювети (6x6) се продава индивидуално.