Agilent макро кювети

Макро кюветата, която е дефинирана от DIN 58963 като правоъгълна кювета с вътрешна ширина по-голяма от 5 мм, се наложи като стандарт за фотометрия. Най-широко използваната макрокювета е правоъгълна кювета с външни размери 45 х 12,5 мм (височина х ширина). Дължината на кювета зависи от желаната дължина на фотометричния път. Макро или стандартните кювети имат приблизително една и съща дебелина на стената от всички страни и се използват за повечето течни UV-Vis и UV-Vis-NIR измервания. Те изискват най-големия обем проба за дадена дължина на фотометричния път.

  • Вътрешна ширина по-голяма от 5 мм
  • Външни размери 45 х 12,5 мм (височина х ширина)